Suomi juhlistaa liputtamalla Baltian maiden itsenäisyyden 100-vuotispäiviä

Baltian maat yhdessä Pohjoismaiden kanssa muodostavat Suomelle ainutlaatuisen viiteryhmän historian, yhteiskuntakehityksen, kaupan ja talouden sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Juhlaliputuksella huomioidaan Suomelle läheisten kumppaneiden erityinen merkkivuosi.

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta Baltian maiden itsenäisyyden 100-vuotispäivinä seuraavasti:
Liettuan kansallispäivänä 16.2.2018
Viron kansallispäivänä 24.2.2018
Latvian kansallispäivänä 18.11.2018.

Liettuan ja Viron kansallispäivinä liputus alkaa klo 8 ja päättyy auringon laskiessa. Marraskuussa Latvian kansallispäivänä liputus alkaa klo 8 ja päättyy klo 16.

Sisäministeriö on antanut määräyksen juhlaliputuksesta Baltian maiden itsenäisyyden 100-vuotispäivinä valtioneuvoston linnassa, ministeriöissä ja eduskunnassa.

Lisätietoa liputuksesta: www.intermin.fi/liputus

Lisätietoja: erityisasiantuntija Hanne Huvila, 0295 488 313, hanne.huvila@intermin.fi